نام علمی : lacerta princeps princeps

نام انگلیسی: zagrosian lizard
نام فارسی: سوسمار زاگرسیمشخصات : پلک زیرین بدون سپر های شفاف ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر امدگی ؛ پلاک های متوازی شکمی متوازی الاضلاع با شکاف های بین ردیفی طولی ، حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه روی هم قرار گرفته اند ، پلاک های شکمی در 10 ردیف طولی ؛ 34 تا 37 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ فلس های ردیف یبرونی ( حاشیه ای ) شکمی صاف ، در مجاورت 1 تا 3 ردیف فلس پهلویی صاف یا کمی تیغه دار؛ 20 تا 22 فلس گلویی ؛ 13 تا 17 منفذ رانی در هر طرف ؛2 سپر عقب بینی.

رنگ امیزی : نرها ی بالغ در ناحیه پشتی یکدست قهوه ای کمرنگ با رنگ مایل به سبز مختصر, ناحیه فوقانی سر خاکستری زیتونی, گلو و یقه زرد حصیری روشن, ناحیه شکم سفید, ناحیه زیر بقل و کناره های سینه دارای لکه های چشمی آبی به حلقه سیاه, ماده های بالغ شبیه نرها اما رنگ زمینه گاهی تیره تر و طرح خالدار شبیه به جوانها با تعداد کمی لکه چشمی روی پهلوها, جوان ها و ماده های جوان با سایه های مختلف خاکستری زیتونی روشن تا خاکستری زرد و تا قهوه ای در ناحیه پشتی, ناحیه فوقانی سر خاکستری مایل به سبز یا زیتونی تا قهوه ای زیتونی , ناحیه پشتی و پهلوها با لکه های بسیار نامنظم سیاه مایل به قهوه ای , در نمونه های بالغ تر قهوه ای تیره, 2 تا 4 ردیف طولی کم و بیش مشخص از نقاط گرد روی بدن , ناحیه سینه و زیر بغل آبی کمرنگ, قسمت انتهایی پهلوها و بقیه اندام های حرکتی عقبی با لکه های سفید.

زیستگاه, نواحی نیمه بیابانی و مدیترانه ای , در کوه ها و تپه های کوچک خشک, با گیاهان استپی و با بوته ای پراکنده, و همچنین در جنگل های بلوط زاگرس جنوبی.

عادات و رفتار, روزفعال اند, در حفره های زیر بوته ها , لابه لای سنگ ها, شکاف صخره ها و زیر تخته سنگ های بزرگ مخفی می شوند, از اکثر بندپایان نظیر راست بالان , قاب بالان, عنکبوت ها , عقرب ها, هزار پایان و نیز مامولک ها و مارهای کوچک تغذیه می کنند.
پراکندگی جهانی, ایران.

اندازه , نوک پوزه تا مخرج 145 میلیمتر دم 289 میلیمتر.

ملاحظات , محل نمونه تیپک از ایران, گردنه ای کوهستانی در نزدیگی نیریز واقع در استان فارس می باشد.منبع:irandeserts