عملیات اجرایی مجتمع آموزشی سواركاری مهارت شهرستان اراك، عصر چهارشنبه با حضور جمعی از مسوولان استان مركزی آغاز شد.

به گزارش سایت صنعت اسب، رییس هیات سواركاری استان مركزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: این مجتمع در دو هزار و 400 مترمربع مانژ، چهار اصطبل و 50 مترمربع انبار علوفه ایجاد می شود.

سید 'بهرام نجفی زاده' بیان كرد: ساخت این مجتمع نیازمند 700 میلیون ریال اعتبار است و در صورت تامین اعتبار به موقع، پیش بینی می شود این مجتمع ظرف مدت سه ماه به بهره برداری برسد.