نام علمی : lacerta mostoufi

نام انگلیسی: dasht-e lut lacerta
نام فارسی: لاسرتای دشت لوتمشخصات : پلک زیرین بدون سپرهای شفاف ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی ؛ پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی ، این فلس ها کمی نیمه نیمه روی هم و در 3 ردیف طولی قرار گرفته اند ؛ فلس های پشتی بطور مشخص تیغه دار ؛ یقه اره ای شکل ؛ 46 فلس در ریف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ یک فلس عقب بینی ؛ 17 تا 23 فلس گلویی ؛ 25 صفحه زیر انگشت چهارم .

رنگ آمیزی : نمونه های نگهداری شده در الکل با ناحیه پشتی کاملا سیاه ؛ ناحیه گلویی و سطح زیرین پاها و انگشت ها مایل به سفید ؛ ناحیه شکم سیاه براق با حاشیه های رنگی ؛ در نمونه زنده ناحیه پشتی خاکستری یا زیتونی ؛ مایل به سفید ، ناحیه شکم سیاه براق با حاشیه های رنگی ؛ در نمونه زنده ناحیه پشتی خاکستری یا زیتونی ؛ سطح زیرین ران زرد کمرنگ . ؛ شکم مایل به خاکستری یا مایل به سیاه.

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، زمینهای شنزار یا ریگی دشتی یا در دامنه کوه ها با پوشش گیاهی بسیار اندک بوته ای ؛ و یا همراه با نخل ها در روستاها .

عادات و رفتار : روز فعالند ؛ از حشرات تغذیه می کنند .

پراکندگی جهانی : ایران

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 65 میلیمتر دم 123 میلیمتر

ملاحظات : زیستگاه این گونه ای جنسی Lacerta تفاوت بسیار دارد . و محل گزارش نمونه های آن بسیار دور از جمعیت های دیگر کونه های این جنس است . محل نمونه تیپیک از ایران ، ده سلم ؛ حدود 200 کیلومتر ی شمالی کوه های ملک محمد در دشت لوت ( ارتفاع 800 تا 1000 متری ) واقع در استان خراسان جنوبی ، می باشد . محققین مختلف در مورد وجود این گونه در چنین زیستگاهی هنوز دچار شک و تردید هستند .منبع: irandeserts