به گزارش دیده بان حقوق حیوانات ایران :

حضور گوزنهای آهن خوار در اطراف معبد باستانی شهر تاریخی نارا در ژاپن، منظرهای دیدنی را برای گردشگران این منطقه به وجود آورد.
این گوزنها که به دلایل نامعلومی، مدتها است به جویدن زنجیرهای آهنی اطراف معبد مشغولند، اگرچه نگرانی و سوالاتی را برای دامپزشکان و گروههای حمایت کننده از حیوانات به وجود آوردهاند اما تبدیل به جاذبهای دیدنی برای گردشگران نیز شدهاند.
به گفته کارشناسان اگرچه اکثر گوزنهای پارک نارا، از بازدید کنندگان طلب غذا میکنند اما گروهی از این حیوانات علاقه زیادی به جویدن زنجیرهایی دارند که معبد را از محل زندگی آنها جدا میکند.

یکی از گردشگرانی که برای بازدید از معبد و گوزنهای پارک نارا به این منطقه آمده بود گفت: در هنگام تماشای معبد ناگهان متوجه ۵ گوزن شدم که به زنجیرها نزدیک شده و پس از آنکه یکی از گوزنها شروع به جویدن زنجیر کرد، چهار گوزن دیگر هم آن را در این کار همراهی کردند.
وی افزود: بعضی از گوزنها تنها یک گاز به زنجیر زدند اما بقیه در حدود یک دقیقه جویدن آهنها را ادامه داده بودند. به اعتقاد وی این حیوانات به فقر آهن مبتلا بودند.
در عکسهای گوزنهای این پارک که مربوط به سال ۱۳۸۲ است نیز نمونههایی دیده میشود که در آن چند گوزن درحال جویدن آهنها هستند. کارشناسان معتقدند، این عادت در طی نسلهای مختلف در گوزنها رشد کرده و به رفتاری غریزی در میان گوزنهای نسل جدید تبدیل شده است.
به صورت معمول گوزنها با خوردن خاک، کمبودهای غذایی و فقر موجود در بدن خود را تامین میکنند اما رفتار گوزنهای پارک نارا، اقدامی کاملا مغایر و متفاوت با رفتار معمولی تمام گوزنها ذکر شده است.