شرکت آلمانی بست فرندس هوم لانه های زیبا و لوکسی برای سگ ها طراحی و تولید کرده است.