خبرگزاری فارس: رئیس دامپزشکی شوشتر گفت: بیش از 400 سگ در شهرستان شوشتر واکسینه و سپس دارای قلاده شدهاند.

احمد علی معینی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار داشت: در ماههای گذشته در سطح شهرستان شوشتر 400 سگ در مقابل بیماری هاری واکسینه شده و سپس قلاده به گردن آنها آویخته شد.
وی افزود: واکسیناسیون سگها طرحی ملی است که از طرف دامپزشکی برای سگهای دارای صاحب انجام میشود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این عمل چند هدف مدنظر اداره دامپزشکی است، گفت: در این طرح سگ دارای صاحب واکسینه میشود، سگ دارای پرونده پزشکی خواهد بود و در دورههای آینده نیز داروهای خوراکی برای آن تجویز میشود تا به بیماریهایی مانند انگل مبتلا نشود.
رئیس اداره دامپزشکی شوشتر افزود: باید سگهای ولگرد در سطح جامعه کشته شوند و این از ملزومات برخورد با مخاطرات موجود در قضیه بیماری هاری است.
وی با اشاره به اینکه سگهای ولگرد در سطح شهرستان شوشتر زاد و ولد بسیار زیادی دارند، افزود: سگهای ولگرد در سطح شهرستان شوشتر بسیار زیاد شدهاند و باید ستاد اتلاف در این باره فعالیت بسیار زیادی داشته باشد تا مشکلات به وجود آمده را کاهش دهد.
معینی خاطرنشان کرد: وجود سگهای ولگرد خطری بالقوه برای بهداشت و سلامت عمومی در شوشتر به شمار میآید و باید با این مخاطره مقابله کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید در این باره اقدامات جدی انجام شود، افزود: فعالیت این ستاد میتواند تا حد زیادی در سطح شهرستان شوشتر شرایط را بهبود دهد