عکاسی آماتور در حال گشتوگذار در منطقه محافظت شده بیابانی انگاوا در نامبیای آفریقا توانست تصویر نوعی بز کوهی بیابانی از گونه Waterbuck را با شاخهایی کاملا منحصر به فرد شکار کند!Waterbuck گونه بزرگی از بزهای کوهی است که در جنوب صحرای بزرگ آفریقا یافت میشود. جنس نر این حیوان میتواند به وزن 300 کیلوگرم برسد و حکمرانی بخش بزرگی از یک منطقه را به خود اختصاص دهد.

ایگرید بانسه عکاس 49 ساله آلمانی در این باره گفت: «زمانی که من این حیوان را دیدم، میدانستم که باید هر طور شده از آن تصاویری تهیه کنم. شاخهای این حیوان شکل بسیار عجیبی دارد و من تاکنون مشابه آن را در هیچ جا ندیدم. من نمیدانم که چه چیزی باعث شده یکی از شاخهای آن به این شکل خمیده شود، اما به نظر نمیرسد این موضوع مشکلات زیادی برای این بز کوهی به وجود آورده باشد.»

او در ادامه گفت: «من فکر میکنم این حیوان بسیار خاص و نادر است. هر کسی میتواند تصاویر زیبایی از شیرها یا دیگر حیوانات تهیه کند، اما دیدن این بز کوهی رویدادی است که شاید فقط یک بار در زندگی هر کس رخ بدهد.»