به گزارش روز جمعه ایرنا، در زمان حاضر زیستگاه های اصلی حیوانات و پرندگان وحشی از جمله پرندگان نادر و كمیاب پوشیده از برف است و این حیوانات برای یافتن غذا به ناچار خود را به نزدیكی سكونت گاه های انسانی رساندند.

حذف كانال ها و نهرهای آب رسانی سنتی، به منظور اجرای طرح های نوین آبیاری از جمله كانال گذاری در مزارع و تسطیح تپه ها و تبدیل آن به اراضی كشاورزی، سبب از بین رفتن زیستگاه ها و مخفی گاه های پرندگان و جانواران وحشی این منطقه به ویژه در فصل سرما شده است.
'محمد مجرد'رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارس آباد مغان، از مردم به ویژه دوستداران محیط زیست خواست، با قرار دادن مواد غذایی ، دانه پاشی و اجتناب از شكار آنان، به حیوانات و پرندگان پناه جو كمك كنند.
وی نسبت به شكار پرندگان و حیوانات وحشی نادر و در خطر انقراض هشدار داد و گفت: در صورت مشاهده با شكارچیان متخلف برابر قانون به شدت رفتار خواهد شد.
پارس آباد مغان در شمالی ترین منطقه استان اردبیل و كناره های رودخانه ی پر آب ارس(آراز) واقع است