خبرگزاری فارس: شهردار شوشتر از باز راهاندازی ستاد اتلاف سگهای ولگرد شهرستان شوشتر خبر داد و گفت: مشکل این ستاد برای همیشه برطرف شده است.

آرش دُر امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار داشت: ستاد اتلاف سگهای ولگرد در شهرستان شوشتر راه اندازی شده است و در اقدامات اولیه در دو شب گذشته بیش از 25 سگ کشته شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکل اساسی در تغییر ساختار این ستاد بود گفت: این ستاد در بازنگری انجام شده باید با روشهایی غیر از تیراندازی سگها اتلاف میکرد که با نبود امکانات در شوشتر چنین امری امکانپذیر نبود و این شرایط باعث شد تا قدری این ستاد تعطیل باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل پیمانکار این ستاد برطرف شده است، افزود: با صبوری مسئولان بهداشتی شهر شوشتر در طی مراحل قانونی این ستاد مشکل پیمانکار این ستاد برطرف شده است و در شرایط کنونی کسی که پیمانکار این ستاد و مسئول اتلاف سگهای ولگرد در شوشتر شده است مجوز رسمی از نیروی انتظامی دارد و از این نظر نیز مشکلی برای این امر وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: برای اتلاف سگهای ولگرد نیاز به زمان است زیرا در این مدت که این ستاد تعطیل بوده است این سگها زاد و ولد زیادی داشتهاند و باید با برخورد جدی در این باره برای رسیدن شوشتر به وضعیت مناسب از نظر بهداشتی تلاش کرد و در این باره در حال تلاش هستیم.
این مقام مسئول همچنان خاطر نشان کرد: شهرستان شوشتر به دلیل سابقه تاریخی بسیاری زیادی که دارد باید با حفظ مبانی تاریخی بودن به تمرکز بازارها اقدام کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید برخی از بازارهای شوشتر به مکانهای جدیدی منتقل شوند، خاطر نشان کرد: بازارهای عطاری، پارچه فروشی، بستنی فروشی و.... باید با حفظ صبغه تاریخی در مکانهای تاریخی راهاندازی شود و در این باره باید اقدامی شایسته انجام شود.
دُر خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته بیش از 320 الی 350 سرویس نخالههای ساختمانی از سطح معابر شهر شوشتر برداشته شده است که هر سرویس بیش از 7 تن وزن دارد.
وی با اشاره به اینکه این مقدار نخاله ساختمانی و مصالح تازه مقداری از نخالههای مانده در معابر شهرستان است، تاکید کرد: بیش از 2 هزار و 400 تا 2 هزار و 600 متر مکعب نخاله ساختمانی در سطح معابر شوشتر وجود دارد که جمع آوری آنها نیازمند فرصت زمانی بیشتری است.
این مقام مسئول با اشاره به ساماندهی به شرایط موجود در خیابانها و کوچههای فرعی شهر شوشتر خاطر نشان کرد: در سطح معابر شهری و و خیابانهای فرعی شوشتر اتومبیلهای بسیار زیادی وجود دارد که از سالها پیش رها شدهاند و تا کنون هشت مورد از این وسایل جمعآوری شده است.
دُر با تاکید بر اینکه شهرستان شوشتر دارای گردشگر خارجی است، تاکید کرد: باید تلاش کرد تا چهره شهرستان شوشتر به چهرهای متفاوت تغییر کند و نظافت عمومی که از وظایف ذاتی شهرداری است به شایستگی در سطح شهرستان حاکم شود و این خود باعث رضایتمندی مردم خواهد شد