نام علمی : lacerta defilippi

نام انگلیسی: alborz lizard
نام فارسی: سوسمار البرزی
مشخصات :پلک زیرین بدون سپر های شفاف ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی ؛ پلک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا در حاشیه عقبی . فلس های پشتی صاف و دانه ای شکل ، یقه اره ای شکل نیست ؛ 3 تا 4 ( معمولا 4 بندرت 5 ) فلس پیشین لب بالا در تماس با فلس های زیر چشمی ؛ معمولا دارای یک فلس عقب بینی . فلسهای روی موژه بطور ثابت از فلس های بالای چشمی توسط ردیف کاملی از 6 تا 18 فاس دانه ای جدا شده اند . 41 تا 56 فلس در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ 22تا 27 فلس گلویی ؛ 14 تا 20 منفذ رانی در هر طرف ، پلاک های شکمی در10 ردیف از 13 تا 31 پلاک .

رنگ آمیزی : ناحیه پشت بدنی دار چینی ، زرد زیتونی ، تا مایل به قهوه ای یا خاکستری زیتونی ؛ نوار پس سری ( ناحیه میانی پشتی ) بطور ظریف و نا منظم لکه دار قهوه ای تیره تا سیاه ، اغلب طرح شبکه ای را تشکیل می دهند ، پهلو ها تیره تر از پشت با لکه های چشمی روشن که بطور طولی مرتب شده اند ؛ ردیفی از آثار لکه چشمی روی حاشه نوار تیره جانبی ؛ ناحیه شکم اغلب قرمز اجری ، قسمت بیرونی شکمی با لکه های آبی کمرنگ روی حاشیه بیرونی .

زیستگاه: نواحی کوهستانی ، معتدل وخزری ، دامنه های صخره ای دره های تنگ رود خانه ای ، حاشیه جاده ها با چینه ها و دیوا ره های صخره ای یا مملو از تکه سنگ های بزرگ ، دارای پوشش گیاهی غنی از بو ته های بلند قد یا درختچه ها و نیز گیاهان علفی .

عادات و رفتار:هنگام روز فعالند . در روشنایی آفتاب بیشتر دیده می شوند معمولا روی صخره ها یا دیواره های صخره ای و سنگ چین شده ؛ لابلای شاخه ها و برگ های بو ته ها فعالیت می کنند . و به جستوی بند پایان مختلف و گاهی نرمتنان می پردازند . در شکاف صخره ها زیر سنگ ها ؛ زیر بو ته ها و شاخ و برگ های روی زمین پنهان می شوند .

پراکندگی جهانی : ایران .

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 58 میلیمتر دم 116 میلیمتر

ملاحظات : این گونه قبلا زیر گونه ای متعلق به گونه L.raddei بود که darvesky et al (1984) آن را به عنوان یک گونه مستقل معرفی کردند . .محل نمونه تیپیک گونه از ایران ، دره لار واقع در استان تهران می باشند.منبع:irandeserts