حشرات - همشهریآنلاین:
رئیس پژوهشهای زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، از کاهش تولید عسل در سال گذشته خبر داد و گفت: طرح تحقیقاتی برای بررسی اثرات منفی ریزگردها در تولید عسل و زنبورداری و میزان خسارات در حال اجرا است.
به گزارش مهر، غلام حسین طهماسبی با بیان این مطلب افزود: نتیجه طرح تحقیقاتی هنوز مشخص نشده است چرا که به تازگی آغاز شده و تا سال آینده ادامه دارد.
وی بیان کرد: بدون تردید گرد وغبارها اثرات مخربی را در صنعت زنبورداری برجای خواهد گذاشت به طوریکه گیاهانی که مورد استفاده زنبورعسل قرار میگیرند با اولین گرد و غبار میتوانند برای زنبور عسل مشکل ایجاد کنند.

این مقام مسئول اظهارداشت: گرد وغبارها جهت یابی و فعالیت زنبورهای عسل را مختل می کنند و از این طریق به کلونی های زنبورعسل خسارات وارد می شود.

رئیس پژوهش های زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: طرح تحقیقاتی اثرات منفی پدیده گرد وغبار بر زنبورداری، به منظور جلوگیری از کاهش تولید عسل در کشور و برآورد خسارت ناشی از این پدیده در حال اجرا است