محیط زیست > حیوانات - همشهری آنلاین:
گروهی ماهی مائومائو (maomao ) در حال شنا در بستر دریا در نیوزیلند دیده میشوند.