علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس حفظت محیط زیست علی آبادکتول گفت: 11 باند شکار در هفت کاه اول سالجاری در این شهرستان متلاشی شد.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مر افزود: در این زمینه 15 مورد تخلف شناسایی و متخلفان تحویل مراجع قضایی شدند.
وی گفت: از این باندهای، یک باند شکار غیرمجاز با اسلحه قاچاق جنگی در شهرستان متلاشی شد.
بیانی افزود: این باند شکار غیرمجاز در منطقه فاضل آباد اقدام به شکار یک راس مرال کوهی کرده بود.
وی اظهار داشت: ماموران محیط زیست در این زمینه یک نفر را دستگیر و یک قبضه اسلحه دوربین دار قناسه جنگی با فشنگهای جنگی را کشف کردند.
بیانی گفت: منطقه علی آبادکتول زیستگاه بزرگ و مطلوبی برای حیوانات وحشی مختلف است که مردم باید همکاری کنند تا به حیوانات آسیب نرسد