پليس اندونزي دو مرد را به جرم تلف كردن 20 اورانگوتان در معرض خطر دستگير كرد.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به گفته پليس اين دو متهم با ادعاي كمك به كشاورزان و حفاظت از محصولات كشاورزيشان دست به اين كار زدهاند.
به گزارش پليس سگهاي اين دو متهم به اورانگوتانها حمله كرده و سپس با شليك گلوله يا قمه اورانگوتانها را تلف ميكردند.
اين دو مرد در بازجويي به پليس گفتند كه به ازاء تلف كردن هر اورانگوتان مبلغ 100 دلار از كشاورزان دريافت ميكردند.
به گفته پليس اندونزي در صورت ثابت شدن جرم اين دو متهم آن دو به پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، حدود 90 درصد از اورانگوتانهاي جهان در حياتوحش اين كشور زندگي ميكنند