برنا به نقل از آسوشیتدپرس: در دنیای امروز نسل بسیاری از گونه های جانوری مورد تهدید و یا در حال انقراض است و در صورتی که این جانوران زیبا مورد حمایت و حفاظت ویژه قرار نگیرند، تنها تصاویر آنها برای آینده گان باقی خواهد ماند.




خرس قطبی(راسپوتین)




خرس گریزلی


پلنگ






کرگدن سیاه آفریقای شرقی




پاندا


گوریل



ببر بنگال



اورانگوتان



لاک پشت گلفینا


سوسمار درختی


لاک پشت آبی


یک نوع وزغ


بوزینه کوتوله


خوک خرطوم دراز