به گزارش خبرنگار ایرنا، 'محمد درویش' روز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی جنگل های زاگرس مركزی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی، افزود: استفاده بی رویه دام ها از عرصه های جنگلی یكی از دلایل اصلی نابودی رویشگاه های زاگرس است.
وی تصریح كرد: برای رفع این مشكل باید میزان وابستگی خانوارهای روستایی و عشایری به حوزه های جنگلی را كاهش داده و شیوه های جدید و مدرن را برای امرار معاش و تامین نیازهای مصرفی مردم بكار گرفت.
وی با بیان اینكه شیوه های كاری كشاورزی نیز باید به سمت كشاورزی بی خاك ورزی هدایت شود، گفت: كاهش میزان استفاده از كودشیمیایی نیز می تواند مانع از نابودی رویشگاههای طبیعی و زیست محیطی شود.
درویش با اشاره به اینكه آمار دقیقی از تخریب رویشگاههای استان لرستان نداریم، گفت: در حال حاضر حدود 75 درصد رویشگاههای استان ایلام از بین رفته و بیشترین میزان تخریب را دارد.
وی با اشاره به اینكه مساحت زاگرس مركزی شش میلیون هكتار است، گفت: متاسفانه 98 هزار هكتار از اراضی منابع طبیعی زاگرس مركزی به كشاورزی تبدیل شده كه باید در راستای احیای آن اقدامات جدی صورت گیرد.
عضو هیات علمی تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور در ادامه یكی از كاركردهای غیرقابل قبول در زاگرس را آشیان سازی برای تنوع زیستی عنوان كرد و گفت: در صورتی كه رویشگاهها تخریب شود مامنی برای جانوران وجود ندارد چرا كه 60 درصد گونه های جانوری در زاگرس زیست می كنند.
وی اضافه كرد: زمانی كه رویشگاهها تخریب شود به طور قطع ذخیره آب شیرین نیز كاهش می یابد چرا كه 40 درصد آب شیرین در زاگرس تامین می شود.
درویش با اشاره به اینكه گ.مه های بلوط، بنه و بادام وحشی نیز در حال تخریب است، اضافه كرد: سال گذشته 35 هزار هكتار از جنگل های زاگرس به دلیل وقوع آتش سوزی از بین رفته و براساس آمارها دراین مدت یك هزار حادثه آتش سوزی در این مناطق روی داده است.
وی با اشاره به اینكه به طور میانگین روزانه سه حادثه آتش سوزی در جنگل های زاگرس رخ داده، افزود: باید یگان هوایی مختص اطفای حریق در جنگل های كشور تجهیز شوند و با توجه به اینكه هر درخت بلوط 50 ساله تا 200 هزار دلار ارزش دارد، باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.
درویش اظهار داشت: در صورتی كه تعداد درختان بلوط استان لرستان بیش از سه میلیون اصله باشد می توان ارزش آنها را با بالگردها مقایسه كرد.
وی با بیان اینكه مواهب طبیعی كشور ارزش گذاری نشده است، گفت: مواهب طبیعی ما سالانه چهار تریلیون دلار برای كشور سودآوری دارند