زیباترین ماهی های دنیا هنوز ناشناخته هستند. سایت نشنال جئوگرافی تصاویر زیباترین ماهی های کشف شده را منتشر کرده است.

به گزارش «24»، تصاویر زیر 9 گونه از زیباترین ماهی هایی است که بشر تا کنون موفق به کشف آنها در اقیانوس ها شده است. با این وجود دانشمندان زیست شناس اعتقاد دارند زیباترین ماهی های جهان هنوز ناشناخته هستند. سایت نشنال جغرافی تصاویر زیباترین ماهی های کشف شده را منتشر کرده است