نام علمی : eremias lineolata
نام انگلیسی: striped racerunner
نام فارسی: لاسرتای راه راهمشخصات :فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت یک ردیف کامل به اندازه انگشت ریشه های مشخص را تشکیل می دهند . ردیف منافذ رانی تا زانوها می رسند . چهارمین انگشت با یکی از فلس های زیر انگشتی . 3 فلس اطراف انگشت چهارم ؛ فلس های روی دم بشدت تیغه ای و نوک تیز ؛ فلس های پهن سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر اندازه فلس های مجاور .

رنگ امیزی :ناحیه پشت کرم حنایی با 7 یا 8 نوار قهوه ای ؛نوارهای جانبی پشتی بیرونی پهن ترند. سر یکدست قهوه ای روشن یا با نقاط کوچک تیره ؛ اندام های حرکتی با لکه های گرد یا بیضی روشن روی زمینه قهوه ای تیره ؛ کناره ها و زیر کناره ی دم زرد. ناحیه شکمی سفید . بالغ ها و جوان ها با آثار مشابه هم .

زیستگاه : نواحی بیابانی و نیمه بیابانی ؛در زمین های شنی و ماسه ای ؛ ماسه ای رسوبی و خاک های رسی با گیاهان بوته ای پراکنده و اندک .

عادات ورفتار : هنگام روز فعالند . حفاری می کنند یا در حفره های دیگر خزندگان یا جوندگان مخفی می شوند . از بند پایان مختلف تغذیه می کنند . 3 تا 6 تخم درون ماسه ها یا سوراخ هایی که حفر کرده اند می گذارند و 2 تا 3 ماه بعد نوزادها از تخم خارج می شوند.

پراکندگی جهان : ایران تا قزاقستان ، افغانستان ، تاجیکستان

اندازه : نوک تا مخرج 55 میلیمتر دم 116 میلیمتر .

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ایران ، بین فیض آباد و نیوسی واقع در استان خراسان می باشد.منبع: irandeserts