توجه!!

بنا به درخواست بسیاری از دوستانی که به پناهگاه و ساکنینش لطف دارند و به مرحمت خانم زهرا سلطانپور که هزینه اتوبوس را اهدا فرموده اند، روز جمعه 4 آذر یک برنامه گردهمایی دیگر و سر زدن به عزیزان پشمکی در پناهگاه برقرار است.

امیدواریم در آن روز بتوانیم با کمک یکدیگر به بعضی کارهای زمستانی مربوط به لانه ها، مثل کشیدن حفاظ، و پتو و پوشال گذاری یا تعویض آنها هم برسیم و بسیار ممنون میشویم. اگر برای زمستان بچه ها هدایایی دارید که ارسالشان به پناهگاه برایتان مشکل است، فرصت خوبیست که از این اتوبوس استفاده کنید. تعداد محدودی لباس کار در پناهگاه مهیاست. ولی حتما لباس گرم بپوشید.

جمعه 4 آذر، ساعت 9و نیم صبح، میدان ونک، ابتدای ملاصدرا. لطفا برای ثبت نام و مشخص شدن تعداد تا صبح پنجشنبه با خانم قدرتی تماس بگیرید یا پیام کوتاه بدهید. در صورتیکه هوا در روز جمعه مساعد نباشد، به ناچار برنامه منتفی خواهد شد

3092923 صفر-نهصد-دوازده خانم قدرتی

بچه ها منتظرند!