نام علمی : eremias fasciata

نام انگلیسی: sistan racerunner
نام فارسی: لاسرتای سیستان (راه راه)

مشخصات :فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ریف از هم جدا شده اند ؛ معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است .فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف کاملی از فلس های ذانه ای از هم جدا شده اند. چهارمین انگشت با دو ردیف کامل از فلس های زیر انگشتی ؛ در هر ردیف 28 تا 30 فلس ، و ردیف کاملی از فلس های جانبی بطور مشخص نوک دار ؛ 4 فلس اطراف بند ماقبل آخری انگشت ؛ 3 فلس بینی ؛ که از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس قدامی لب بالا ؛ 21 تا 30فلس گلویی در ردیف مستقیم میانی .

رنگ آمیزی : سطح پشتی بطور متناوب با خط های روشن و تیره ؛ خط های تیره از خرمایی کمرنگ تا قهوه ای شکلاتی ؛ خط های روشن سفیدکرم تا نخودی ، بالغ ها با 5 تا 8 نوار تیره فاقد نفاط روشن درداخل نوار های تیره ناحیه سر یکدست قهوه ای .

زیستگاه : نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک ، در دامنه های دشتی ، با زمین های ماسه ای ،نمکی ، رسوبی یا ریگزار همراه با گیاهان پراکنده بیشتر از نوع بوته ای کوچک ، و همچنین بناهای مخروبه .

عادات و رفتار : روز فعالند. درون حفره های ماسه ای مخفی می شوند ؛ از بند پایان مختلف تغذیه می کنند . جفتگیری در اوایل بهار و پیس از زمستان خوابی ، تخمگذاری در اواخر بهار یا اوایل تابستان گزارش شده است.

پراکندگی جهانی :ایران ، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 63 میلیمتر دم 111 میلیمتر .

ملاحظات : تمام نمونه های ایرانی از ارتفاعاتی بین 450 تا 1700 متر گزارش شده اند . محل نمونه تیپیک ازایران سعید آباد ، جنوب غزبی کرمان،واقع در استان کرمان می باشد .منبع:irandeserts