نام علمی : eremias acutirostris

نام انگلیسی: reticulate desert lacerta
نام فارسی: لاسرتای بیابانی مشبک


مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ، چهارمین انگشت با ریشه های جانبی مشخص در دو طرف و کناره های میانی ، که ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ، صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشتان با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و برآمده، ردیف پلاک های پهن در سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر پهنای پلک های مجاورند .

رنگ آمیزی : یک طرح شبکه ای ظریف قهوه ای مایل به قرمز روی پشت و اندام های حرکتی که با لکه های خرمایی کمرنگ با کرم احاطه می شوند . ناحیه فوقانی سر قهوه ای روشن با نقاط و اثار کوچک پراکنده قهوه ای تیره ، ناحیه شکمی زرد کمرنگ یا سفید کرم .

زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، در زمین های رسوبی و شن ریزه های باد اورده ، با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای و علفی .

عادات و رفتار : فعالیت در روز ؛ حفارند . در سوراخ هایی که بیشتر در پای بوته ها حفر می کنند، مخفی می شوند ، از حشرات و عنکبوتیان مختلف تغذیه می کنند .

پراکنندگی جهانی : ایران، افغانستان ، پاکستان

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 70 میلیمتر دم 118 میلیمتر

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ناحیه مرزی افغانستان – پاکستان ، بین نوشکی و هیلمند می باشد.منبع: irandeserts