شیری از یک درخت در پارک ملی ملکه الیزابت در اوگاندا بالا رفته است