دیده بان حقوق حیوانات: بالا آمدن سطح آب در شهرهای سیلزده که به رها شدن تمساحها و مارها انجامید، گردشگران را فراری داد و ساکنان بومی را مضطرب کرد.
خبرگزاری فارس: تمساحها گردشگران را از تایلند فراری دادندبه گزارش خبرگزاری فارس، با آبگرفتگی مزارع تایلند، تمساحها و مارهای مناطق جنگلی مسیر تازهای برای ورود به شهرها پیدا کردهاند که از نمونههای آن برخورد یک تاکسی با ماری ۶٫۵ فوتی در خیابانی بود که به منطقه پرگردشگر «گرند پالاس» تایلند منتهی میشود.
این برخورد که اخبار آن به سرعت در سراسر تایلند انتشار یافت، اضطرابی گسترده را در میان گردشگران به وجود آورد و موجب فرار گردشگران از این مناطق شد.
تمساحها و مارها تنها تهدید تایلند محسوب نمیشوند زیرا طبق اطلاعیه سازمان جهانی بهداشت، این کشور در معرض بیمارهایی قرار دارد که منشا آنها آب است و به سرعت به قربانیانی که به پناهگاههای مشترک منتقل شدهاند، سرایت خواهد کرد.
سیل اخیر تایلند که در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده، بسیاری از شهرهای این کشور را به زیر آب برده و طبق آمارهای رسیده علاوه بر بیخانمان شدن میلیونها نفر، بیش از ۴۰۰ نفر را نیز به کام مرگ کشانده است.
به رغم صدور هشدارهای مسافرتی از سوی برخی کشورها علیه تایلند، این کشور از عادی بودن شرایط گردشگری در شهرهای جنوبی خود، همچون فوکت، خبر میدهد.