دیده بان حقوق حیوانات: دکتر اسماعیل کهرم،کارشناس محیط زیست، در واکنش به اقدام سازمان محیط زیست برای احیای ببر مازندران با تکثیر ببر سیبری، ضمن بیان مطلب فوق افزود: “ببر سیبری به علت اینکه در آب و هوایی سرد زیست می کند دست کم ۶۰ کیلو سنگین تر است. این ببر با ببر مازندران تفاوت زیادی دارد و به هیچ عنوان نمی توان با تکثیر آن نسبت به احیای ببر مازندران امیدوار بود.”به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران وی ادامه داد:”اینکه ببر از سیبری بیاوریم یا شیر از هندوستان، یک اقدام باغ وحشی است. سازمان محیط زیست نباید چنین اقداماتی انجام دهد. این گونه کارها تنها باعث سرگرمی مردم می شود.”
کهرم در پاسخ به این سوال که “پس چرا روسیه به دنبال احیای پلنگ قفقاز با استفاده از پلنگ ایرانی است؟” گفت: “ایران پلنگستان منطقه است. می دانیم که منطقه قفقاز شامل ۶ کشور روسیه، قرقیزستان، ترکیه، گرجستان، ارمنستان و قسمتی از ایران(شمال غربی) می شود. روسیه پلنگی از ایران می خواهد که در منطقه قفقاز باشد اما ببر سیبری چه ربطی به ببر مازندران دارد؟ تازه همان پلنگی که به روسیه برده شد هم اکنون به قرقیزستان برده شده؛ کشوری که قرار است المپیک زمستانی در آن برگزار شود.”
این استاد دانشگاه با اشاره به زیستگاهی که قرار است میزبان ببرسیبری باشد، گفت: “تکثیر در این محیط اصلا جواب نمی دهد. ارتفاع سایتی که ساخته شده سه متر است در حالی که ببر ۶ متر می پرد. ببر بنگال و بالی در یک فضای وسیع زیست می کند اما در هتل های لاس وگاس هم می توان ببر مشاهده کرد! منظورم این است که زیستگاهی که برای ببرسیبری در نظر گرفته شده متناسب با کاری که قرار است انجام شود، نیست. وارد کردن ببر و شیر اقدامی در سطح باغ وحش هااست نه اینکه سازمان محیط زیست که متولی محیط زیست کشور است بیاید و دست به چنین کارهایی بزند.”
کهرم با اشاره به سختی هایی که مردم میانکاله متحمل می شوند،اظهار داشت: “از این پس کار مردم آنجا می شود پیدا کردن غذا برای ببرهای سیبری. سختی نگهداری آن هم بر دوش مردم منطقه است و نگهبانانی که آنجا مجبور به مراقبت از این ببرها هستند.”