ورامین – خبرگزاری مهر: شکار قانونی مرغابی و کبوتر صحرایی در شهرستان قرچک ورامین آغاز شد.”
عکس/ ابوالفضل عرب جوادی