با تلاش محیط بانان دوقلاده روباه از درون استخر ذخیره آب در روستای وسف قم نجات یافتند.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قم،محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم دو قلاده روباه را از درون استخر ذخیره آب در روستای وسف استان، از مرگ نجات دادند.
بر اساس این گزارش یکی از اهالی روستای وسف ماموران یگان حفاظت و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با استفاده از وسایل وتجهیزات لازم برای نجات جان این روباهها به محل وقوع حادثه رفته و کار عملیات نجات را آغاز نمودند در این عملیات که حدودا سه ساعت به طول انجامید ، ماموران موفق به خروج دو روباه از استخر ذخیره آب که دارای عمقی نزدیک به پازده متر بوده ،شدند و پس از مراقبتهای ویژه و حصول اطمینان از وضعیت سلامتی، دوقلاده روباه نجات یافته را در طبیعت رها سازی نمودند.