به گزارش سبز پرس آبان ماه امسال، دوربین های تله ای کارگذاری شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در پناهگاه حیات وحش میاندشت در خراسان شمالی موفق به عکس برداری از یوزپلنگ آسیایی و کاراکال شدند.