خبرگزاری فارس: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت: در شش ماه نخست سال جاری، 2میلیون و 600 هزار قطعه جوجهریزی در اصفهان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، عبدالرضا مرادی امروز در جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان با بیان اینکه قانون شبکه دامپزشکی کشور در سال 1350 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در بند نخست این قانون حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور با مایهکوبی و در درجه دوم افزایش ارتقای بهداشت جامعه را دستور کار خود قرار داده است.
وی بیان داشت: نظارت بر واحدهای حمل فرآوردههای خام دامی، تمدید پروانه محل و صدور گواهینامههای مربوطه در زمینه دام از جمله اقدامات و وظایف شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه کمیته ساماندهی در حاشیه شهر اصفهان تشکیل شده است، افزود: کمیته ساماندهی فروشندگان پرنده زنده و ماهیفروشان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان برای نخستین بار در کشور بستهبندی مرغ را اجرایی کرده است، گفت: تاکنون یکهزار و 700 بیماری در بین دام شناسایی شده است که حدود 735 مورد آن بین انسان و دام مشترک است.
مرادی به مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام تاکید کرد و افزود: این اقدام با واکسیناسیون و جداسازی دامهای آلوده از دامهای سالم در واحدهای دامداری صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری 2میلیون و 600 هزار قطعه جوجهریزی در اصفهان صورت گرفته است، افزود: در این مدت 20 میلیون مورد واکسیناسیون هم در واحدهای دام و طیور اجرایی شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان ادامه داد: واحد دارو و درمان از دیگر واحدهای فنی شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان است که واحد درمان آن به بخش خصوصی واگذار شده است