به گزارش ایرنا، 'احمد مسعودی' روز شنبه در این رابطه گفت: با توجه به شرایط اقلیمی سیرجان برای پرورش ماهی سرد آبی 'قزل آلا' طی هفته گذشته 14 استخر ذخیره آب در مناطق روستایی این شهرستان به وسعت شش هزار مترمربع در اختیار اجرای این طرح قرار گرفت.
وی استفاده بهینه از استخرهای آماده و همچنین اشتغال زایی جوانان روستایی را از اهداف طرح پرورش ماهی در سیرجان اعلام كرد و گفت: پیش بینی می شود با اجرای این طرح طی مدت شش ماه آینده بیش از 12 هزار كیلوگرم گوشت ماهی در این شهرستان تولید شود