خبرگزاری فارس: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان گفت: 36 هزار و 500 قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب شهرستان سیرجان رهاسازی شد.

احمد مسعودی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در سیرجان اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان سیرجان برای پرورش ماهی سردابی قزلآلا طی هفته گذشته 14 استخر ذخیره آب در مناطق روستایی این شهرستان به وسعت 6 هزار مترمربع قرار گرفتند.
وی بیان کرد: 36 هزار و 500 قطعه بچه ماهی در این استخرها رهاسازی شد تا در طرح پرورش ماهی قزلآلا قرار گیرند.
معودی استفاده بهینه از استخرهای آماده و همچنین اشتغالزایی جوانان روستایی را از اهداف طرح پرورش ماهی در سیرجان اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود با اجرای این طرح طی مدت شش ماه آینده بیش از 12 هزار کیلوگرم گوشت ماهی در این شهرستان تولید شود.