خبرگزاری فارس: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: جمعیت دامی استان اردبیل به صورت رایگان زیر پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار میگیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صادق صالحی عصر امروز در جلسه شورای اداری دامپزشکی اردبیل اظهار داشت: با اجرای طرح ضربتی واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دامی استان اردبیل امیدواریم از بروز و ظهور این بیماری پیشگیری شده و کنترلهای لازم در این زمینه انجام شود.
وی تصریح کرد: این طرح با هدف بالا بردن سطح ایمنی در دامهای منطقه در راستای پیشگیری، کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری در تمام دامداریهای صنعتی، نیمهصنعتی، سنتی، روستاها و تمامی واحدهای اپیدمیولوژیک در سطح استان اجرا میشود.
صالحی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: این طرح با مشارکت و توان بخش خصوصی دامپزشکی در مدت یک ماه و به صورت رایگان در سطح استان اردبیل انجام میشود.
این مسئول اضافه کرد: این اداره کل با تجهیز تیمهای نظارتی، نظارت جدی به اکیپهای مایهکوب خواهد داشت.
وی ادامه داد: اعتبار این طرح از محل اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده و مشکلی را در این زمینه نداریم.
صالحی بیماری تب برفکی را یکی از مهمترین بیماریهای مسری و خطرناک عفونی در تمامی حیوانات زوج سم و نشخوارکننده اعلام کرد و گفت: سرعت انتشار بیماری بسیار بالا است و در صورت شیوع کل منطقه را در بر میگیرد.
به گزارش فارس، سرپرست دامپزشکی استان اردبیل افزود: از نظر اقتصادی یکی از خسارتبارترین بیماری دامی است که سبب کاهش چشمگیر تولیدات دامی شده و هزینههای درمانی سنگینی را به دامداران تحمیل میکند.
صالحی در ادامه سخنان خود به تلفات ناشی از این بیماری در دامهای جوان نظیر گوسالهها و برهها در سطح بسیار وسیع اشاره کرد و اظهار داشت: باید این بیماری از همان ابتدای به دنیا آمدن دامها مورد کنترل و بررسی قرار بگیرد تا شاهد شیوع و انتشار آن نباشیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر پایش بیماری و اجرای سیستم مراقبت از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی جیآیاس از کلیه واحدهای اپیدمیولوژیک در صورت مشکوک بودن بازدید و نمونهبرداری میشود، تصریح کرد: کنترل این بیماری با توجه به تحت تأثیر بودن عوامل متعدد از جمله تعداد سویههای ویروسی و تیپهای مختلف آن قابلیت انتشار سریع ویروس از راههای مختلف، نقل و انتقال دام بیمار، تماس با حیوانات آلوده، وسایل و لوازم دامی آلوده، وسایل نقلیه، باد و انسان بسیار مشکل است.
صالحی به نقش حیاتی مروجان و شوراها در تشویق دامداران و روستاییان در راستای همکاری با اکیپهای مایهکوبی دامپزشکی و پیاده سازی طرحهای ضربتی اشاره کرد و ادامه داد: همکاری مناسب دامداران و اجرای پوشش کامل واکسیناسیون در جمعیت دامی سبب افزایش اقدامات کنترلی در زمینه پیشگیری از بیماریها میشود.
سرپرست دامپزشکی استان اردبیل با تاکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است و دامداران در پیشگیری از بیماری و کنترل آن نقش حیاتی دارند، از دامداران خواست علاوه بر همکاری مناسب با اکیپهای سیار دامپزشکی از نقل و انتقال دام بدون مجوز دامپزشکی و تردد بیمورد به دامداریهای دیگر خودداری کرده و علوفه و خوراک دام مورد نیاز خود را از محلهای مطمئن تأمین کنند.
وی همچنین به دامداران توصیه کرد: دامهای خریداری شده را حداقل به مدت دو هفته جداگانه و در شرایط قرنطینه نگهداری و پس از انجام واکسیناسیون علیه این بیماری دامهای خود را وارد گله کرده و در صورت مشاهده هرگونه علائم بیماری مخاطی و واگیردار مراتب را به نزدیکترین واحد دامپزشکی اطلاع دهند