طوطی خاکستری آفریقایی به عنوان پرنده خانگی مسلما یک طوطی بامزه و جالب است.این پرنده فوقالعاده باهوش بسیار کنجکاو است. طوطی خاکستری که اغلب با نام خاکستری شناخته می شود غالبا توسط باورهای نادرست احاطه شده است. این باورها برای این طوطی بدنامی هایی ایجاد کرده اند. یعنی کاری کرده اند که اکثر مردم از خرید خاکستری ها اجتناب می کنند. اگر شما خاکستری ها را نادیده بگیرید یک پرنده ی خانگی بسيار خاص و ویژه ای را از دست داده اید.


طوطی خاکستری آفریقایی :سه باور غلط در مورد خاکستری ها وجود دارد که این باور ها به راحتی می توانند آنها را بی ارزش کنند. شما می توانید ببینید که این گونه طوطی، چه پرنده ی خارق العاده و خاصی است.یکی از این طوطی ها می تواند برای شما باشد.

باور اول این است که خاکستري ها پرنده ای زمخت و بد ترکیب هستند. حقیقت این است که این گونه از پرندگان بسیار خوش رو و زیبا می باشند. کافی است فقط یک لحظه یک ویدئو از خاکستری ها را در حیات وحش تماشا کنید خواهید دید که این پرنده تا چه اندازه زیباست. چطور است که این طوطی به زشتی و بد ترکیبی شهرت یافته است؟ این امر عمدتا در شرایط و وضعیت های خانگی مطرح شده است. اغلب اوقات بال های طوطی در سنین بسیارکم و خیلی زود کوتاه خواهند شد. اگر این اتفاق رخ دهد پرنده هرگز نخواهد آموخت که بدرستی پرواز کند. این روی تعادل و هماهنگی هنگام پرواز اثر می گذارد. به این منظورمطمئن شوید که شما میتوانید از طوطی خاکستری آفریقایی لذت ببرید. هنگام انتخاب پرنده مطمئن شوید که بال هایش خیلی زود کوتاه نشده باشد.

باور دوم به تغذیه خاکستری ها مربوط می شود. بسیاری از مردم بر این باورند که این گونه از طوطی سانان برای حفظ سلامتی خود در رژیم غذایی روزانه ،بهمقدار زیادی کلسیم نیاز خواهند داشت. بسیاری از مردم از این گونه از طوطی ساناندوری میکنند زیرا آنها از تهیه رژیم غذایی خاص این پرنده عاجز هستند . حقیقتا ایندرست نیست. خاکستری ها به کلسیم نیاز دارند اما این نیاز بیشتر از گونه های دیگریکه ممکن است شما انتخاب کنید نیست. اگر شما طوطی خاکستری آفریقایی دارید به آنهامکمل های کلسیم اضافی ندهید مگر آنکه دامپزشک تان آنرا تجویز کرده باشد.

باور سوم این است که خاکستری ها تمایل به پرکنی دارند. بسیاری ازمردم می ترسند از اینکه یک خاکستری خریداری کنند و در آخر با یک طوطی کچل و لخت روبرو شوند.ممکن است بعضی از خاکستری ها به کندن پرها عادت داشته باشند این پرکنی ممکن است به دلیل استرس اضطراب و یا ترس بوجود آمده باشد. این مشکل گونه ی خاصی نیست و ممکن است در هرنوع طوطی ای دیگری نیز اتفاق بیافتد.

اگر شما نمی خواهید که طوطیتان پرکن شود باید مطمئن شوید که نشانی از اضطراب و ترس و استرس درمحیط اطراف طوطی تان وجود تداشته باشد. اگر می خواهید یک طوطی تک و منحصربفرد و البته باهوش انتخاب کنید، طوطی خاکستری آفریقایی میتواند برای شما گزینه ی مناسبی باشد. اجازه ندهید که این باورهای غلط و نادرست روی انتخاب شما اثر بگذارد. این باور ها درست نیستند.

مترجم:MTM
منبع:پارسی پت