نام علمی : calotes versicolor
نام انگلیسی : indian garden lizard
نام فارسی : سوسمار باغی هندیمشخصات: داراي تاج پشتي مشخص، فلس هاي پهلويي بدن به طرف عقب و بالا نوك نيز مي شوند؛ فاقد چين و يا حفره در جلوي شانه ها، دو خار در بالاي حفره گوش، 35 تا 52 فلس حول ناحيه مياني بدن.
رنگ آميزي: رنگ آميزي آنها متنوع و تغيير ناپذير است، معمولاً قهوه اي تيره، زيتوني مايل به خاكستري، حنايي روشن يا خاكستري تيره، همراه با لكه ها يا نوارهاي نا منظم. در فصل زاد و ولد رنگ نرها در سر گردن و شانه ها نارنجي روشن يا قرمز تيره، گلو و قفسه سينه نارنجي تا قرمز با لكه هاي سياه.

زيستگاه: نواحي گرم و مرطوب در دشت هاي مسطح، داراي پوشش گياهي غني و متنوع بوته اي، جنگل ها، باغ ها در ايران تاكنون در بيشه زارهاي قديمي و نخلستان ها يافت شده است.

عادات و رفتار: سوسمارهاي بسيار خجالتي، فعاليت روز هنگام، و اغلب شب ها در لابه لاي بوته ها يا شاخه هاي درختان در ارتفاع 1 تا 9 متري از سطح زمين استراحت مي كنند. بسيار ماهرانه و سريع از بوته ها و درختان بالا مي روند؛ قادرند چشم هاي خود در جهات مختلف مانند آفتاب پرست حركت دهند. خود را با محيط اسارت به خوبي وفق مي دهند. از حشرات و عنكبوتيان و نيز مهره داران كوچك و نيز جوندگان، مارها و مارمولك ها تغذيه مي كنند. نرها هنگام فصل زاد و ولد با رنگ قرمز سرد و متورم كردن گلو ماده ها را جمع مي كند. معمولاً 10 تا 20 تخم در خاك هاي مرطوب دفن مي كنند. تخم ها سفيد، دوكي شكل و كشيده اند. پس از 6 تا 7 هفته تخم ها باز مي شوند. سوسمارهاي جوان در حدود 1 سالگي مي توانند جفت گيري كنند.

پراكندگي جهاني: از ايران به سمت شرق تا جنوب چين، به سمت جنوب شرقي تا ويتنام، مالزي و سوماترا و نيز جزاير جنوب هند.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 140 ميلي متر دم 350 ميلي متر

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از پونديچري واقع در هندوستان توسط Smith 1935 مي باشد. داراي 3 زير گونه اند. توضيحات ذكر شده براي خصوصيات ظاهري گونه، مربوط به نمونه هاي غير ايراني است.منبع: irandeserts