نام علمی : laudakia caucasia
نام انگلیسی : caucasian agama
نام فارسی : آگامای قفقازی

مشخصات: فلس هاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند. فلس هاي پهلويي در ناحيه مياني گسترش يافته و در رديف هاي طولي مرتب نشده اند، تعداد فلس هاي حول ناحيه مياني بدن در نرها 115 تا 155 و در ماده ها 119 تا 180 عدد، دم به بندهاي مشخص و مجزا تقسيم شده، كه هر بند از دو حلقه فلسي تشكيل شده است.
فلس هاي گلويي صاف.

رنگ آميزي: سطح رويي بدن زيتوني روشن، قهوه اي مايل به زرد تا خاكستري تيره، سر و دم اغلب روشنتر، پشت بدن گاهي با لكه هاي منظم چشمي روشن با حاشيه سياه؛ قفسه سينه، شكم و سطح زيرين اندام هاي حركتي خاكستري تيره يا مايل به آبي تيره، گلو مرمري سياه خاكستري همراه با آبي تيره يا مايل به زرد روشن. فرم رنگ آميزي از نظر جغرافيايي و فصلي متفاوت است.

زيستگاه: نواحي كوهستاني، در ديواره هاي صخره اي، دره هاي عميق و پر شيب كه بيشتر داراي سنگريزه هاي راوان و چينه هاي ماسه سنگي، آهكي و بازالت مي باشد؛ همچنين بناهاي متروكه، سنگ چين هاي نزديك به زمين هاي زراعي؛ تا ارتفاع 4000 متري داراي پوشش گياهي بوته اي يا درختچه اي.

عادات و رفتار: در ساعات گرم روز فعاليت مي كنند، معمولاً روي سنگ ها، صخره ها، برآمدگي ها يا ديواره هاي صخره اي مي نشينند و هنگام احساس خطر در زيذ سنگ ها و يا شكاف صخره ها پنهان مي شوند. از حشرات، عنكبوتيان و گاهي اوقات از گياهان تغذيه مي كنند. هنگام شب و يا فصل زمستان گذراني ممكن است چندين آگامادريك پناهگاه باشند. لابلاي سنگ ها، شكاف صخره ها، زير سنگ ها، حفره ها، لانه جوندگان و سنگ چين ها را به عنوان پناهگاه انتخاب مي كنند. 3 تا 8 تخم زير خاك، زير سنگ ها و شكاف صخره ها مي گذارند، كه بعد از 2 تا 3 ماه باز مي شوند، اكثراً نابالغ ها در شهريور ماه مشاهده مي شوند.

پراكندگي جهاني: از قفقاز تا قسمت هايي از شرق تركيه، ايران، _ احتمالاً شمال شرقي عراق ) تا تاجيكستان، افغانستان و شمال غربي پاكستان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 153 ميلي متر دم 190 ميلي متر

ملاحظات: از اين گونه در ايران زير گونه Laudakia caucasia caucasia گزارش شده است.


منبع:irandeserts