دیده بان حقوق حیوانات: با هدف کاهش شکار وحوش سقف صدور پروانه های شکار در استان اردبیل کاهش یافت علی حمیدی رزی، از کاهش ۲۵ درصد صدور پروانه های شکار در سال ۹۰ در مقایسه سال گذشته خبر داد .به گزارش روابط عمومی محیط زیست اردبیل، علی حمیدی رزی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از کاهش ۲۵ درصد صدور پروانه های شکار در سال ۹۰ در مقایسه سال گذشته خبر داد .
علی حمیدی رزی گفت: این اقدام در راستای سیاست های برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تدریجی صدور پروانه های شکار و با هدف حفظ و افزایش وحوش در شکارگاههای استان اردبیل صورت می گیرد .
وی بیان کرد : این کاهش تا پایان برنامه پنجم توسعه به تناسب تعداد شکارچیان و حفظ و حراست از وحوش ادامه خواهد یافت .
به گفته وی، امسال با هدف افزایش جمعیت وحوش منطقه صدو پروانه شکار برای افراد غیر بومی استان ممنوع بوده و برای این افراد نیز با حذف شکار در روز چهارشنبه پروانه تنها برای روزهای پنج شنبه و جمعه صادر می شود .
حمیدی شهرستان خلخال را به لحاظ داشتن مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع و نیز از لحاظ منابع شکار یکی از مناطق منحصربه فرد استان اردبیل ذکر کرده و اظهار کرد : این شهرستان زیستگاه انواع پرندگان شکاری ، کبک ، تیهو، بزکوهی است