دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش مقامات محیط زیست نیوزیلند، بیش از ۶۰ وال پایلوت در«جزیره جنوبی» این کشور به گل نشستند و جان باختند.
به گزارش ایسنا به گفته دپارتمان محیط زیست، گردشگران روز دوشنبه پیدا شدن لاشه ۶۰ وال پایلوت را که حدود شش متر طول داشتند به مسئولان محیطزیست اطلاع دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته مقامات محیطزیست نیوزیلند این والها پس از بالا آمدن سطح آب دریا به سطح کم عمق آب آمدند اما قادر به برگشتن نبودهاند و در ساحل دریا به گل نشستند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری ۲۴ فرانسه، دانشمندان در مورد علت به گل نشستن این والها مطمئن نیستند.