دیده بان حقوق حیوانات:یک عقاب طلایی مصدوم از تصادف پس از درمان به طبیعت بازگشت.به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،این پرنده که ازگونههای کمیاب و درخطر انقراض حیات وحش کشور محسوب میشود به دلیل برخورد با وسیله نقلیه عبوری، از ناحیه دو بال و پاها دچار مصدومیت شدید شده بود که پس از مراقبت ویژه ۵ روزه نجات یافت و دوباره به طبیعت بازگردانده شد.عقاب طلایی و دیگر پرندگان شکاری کمیاب، میراث طبیعی و از ذخایر ژنتیکی و گردشگری ملی و بین المللی بوده که توسعه شناخت عمومی و همکاریهای مردمی مؤثرترین و اساسیترین راهکار حفاظت از آنهاست که گزارشهای به موقع زیستمحیطی به مراجع ذیصلاح در زمانهای اضطراری از اهمیت زیادی برخودار است.
این خبرگزاری تصویر و اطلاعات دیگری در این زمینه منتشر نکرده است.