خبرگزاری فارس: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به پایین بودن جرائم شکار غیرمجاز و عدم بازدارندگی این جرائم گفت: ما با تمام نیروهایی که داریم تنها میتوانیم 10 درصد تخلفات را کشف کنیم و نمیتوانیم بیش از 10 درصد متخلفان را دستگیر کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی فرهادی چهارشنبه شب در دومین همایش کانون شکار و دوستداران طبیعت استان قزوین که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، بیان کرد: در استان قزوین اقدامات حائز اهمیتی صورت گرفته است به طوری که در این استان 25 هزار هکتار منطقه حفاظت شده داشتیم که طی دو سال اخیر این عدد به 124 هزار هکتار رسیده است.
وی ادامه داد: درصدد هستیم منطقه الموت که یکی از زیستگاههای منحصر به فرد در جهان است را به عنوان ذخیرگاه به جهانیان بشناسانیم و این امر به ضرر ساکنان منطقه نیست بلکه برکاتی را به دنبال دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اضافه کرد: ما این مأموریت را با 38 مأمور اجرایی آغاز کردهایم و مأموران ما هر کدام حافظ 6 هزار هکتار عرصههای طبیعی در مناطق چهارگانه محیط زیست در استان هستند که نورم جهانی یکهزار هکتار به ازای هر مأمور است و این نشان میدهد هر مأمور ما شش برابر کار میکند.
وی عنوان کرد: ما به نیروهای خود مطرح کردیم با شکارچی که برخورد میکنید اگر تخلف کرده بود، قانون و جرائم مشخص است و با تمام تکریمی که لازم است در خدمت شکارچیان حتی متخلف باشیم و دو تا سه سال اخیر فقط یکبار درگیری داشتیم و آن هم مأمور ما زخمی شد.
فرهادی یادآور شد: حتی شکارچیانی که بدون هیچ مجوزی وارد عرصههای طبیعی و تخلف شدند، بیاحترامی نشده است و این در حالی است که با 38 مأمور اجرایی در طی 1.5 سال گذشته بیش از 70 قبضه اسلحه قاچاق ضبط کرده و تحویل دولت دادهایم.
وی اعلام کرد: بیش از 400 تخلف غیرمجاز مأموران ما کشف کردند و میطلبد کانون شکار و شکارچیان به ما کمک کنند و انتظار است ضعفها به ما گفته شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین اظهار کرد: سال گذشته 3 هزار و 600 پروانه شکار پرنده داشتیم و به ازای هر 52 هکتار در سطح عرصههای طبیعی استان یک شکارچی داشتیم بنابراین در سال جاری بومی و غیربومی کردیم و تنها قزوین در کشور اعلام کرد پروانه به غیربومی نمیدهد، البته به 20 تا 30 شکارچی غیربومی پروانه دادیم.
وی تأکید کرد: امسال کاهش صدور پروانه شکار داشتیم و خیلیها از این موضوع ناراحت بودند، در حالی که این طبیعت ظرفیتی دارد و در سال جاری بیش از 290 اسلحه خریداری شده که پروانه شکار جدید گرفتند.
فرهادی در خصوص جرائم شکار یادآور شد: به نظر ما جرائم پایین است و کسی که اقدام به شکار غیرمجاز میکند جرائم بازدارنده نیست، باید جرائم به اندازهای باشد که بازدارنده باشد و هر کسی اقدام به تخلف نکند، ما با تمام نیروهایی که داریم میتوانیم 10 درصد تخلفات را کشف کنیم و نمیتوانیم بیش از 10 درصد متخلفان را دستگیر کنیم به این معنی که اگر کسی 10 بار تخلف کرد شاید یکبار به دام بیافتد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی افراد در ترویج شایعات اظهار کرد: افراد سودجویی هستند بین ما و کانون شکار و دوستداران طبیعت محیط زیست تفرقه میاندازند؛ متأسفانه تهمتها در دستگاههای دولتی استان قزوین وجود دارد افرادی بیماری وجود دارند و مسئله درست کرده و باعث تضعیف روحیه مدیران در سطح استان میشوند در حالی که ما با تخلفات به شدت برخورد میکنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: این سمپاشیها داخل دستگاههای دولتی و بین ما و کانون شکار به واقع سمی است، بنابراین شما در کانون هرچه علیه ما گفتند با قاطعیت برخورد کنید زیرا چنین مواردی به هیچ وجه صحت ندارد و باید جلوی شایعات و افتراها گرفته شود.
وی یادآور شد: ما در سال گذشته، بیش از 17 برابر واحدهای صنعتی متخلف را جریمه کردیم و بیش از 500 درصد درآمدها برای محیط زیست از واحدهای متخلف را وصول کرده و گذشتی در این خصوص نکردیم.
در ادامه مدیرعامل کانون شکار و دوستداران طبیعت اظهار کرد: حمایت از گونههای جانوری، پرندگان، آبزیان و گیاهان، حمایت از حقوق صیادان و شکارچیان متعهد، مخالفت با هرگونه تخلف صید و شکار، جمعآوری آمار از گونههای حیات وحش از جمله اهداف ما است.
محمدرضا درویشان پور افزود: کانون شکار و دوستداران طبیعت در اردیبهشت ماه سال 88 تشکیل شده و برگزاری همایش کانون، تشکیل جلسه هیئت مدیره، برگزاری صید ورزشی در دریاچه اوان، عضوگیری و غیره از جمله اقداماتی است که انجام شده است.