اگه هر کدوم از ما فقط یکی از اینا درست کنیم مطمعنا" به خیلی از پرنده ها تو فصل زمستون کمک می کنیم تا گشنه نمونن
ببینید چقدر راحته