دفتر نخست وزیری بریتانیا سال گذشته 'لری' این گربه چهار ساله را برای شکار موش هایی که در این ساختمان لانه کرده اند به این دفتر آورد و عملا مقام رسمی 'گربه شکارچی موش' را به او داد.

به گزارش سرویس جام نیوز، سایت رادیو فردا در تاریخ 17نوامبر (26آبان) خبر داد: به دنبال پیدا شدن سر و کله یک موش ناخوانده در میهمانی های رسمی دفتر نخست وزیری بریتانیا طی هفته های اخیر، برخی خواهان کناره گیری گربه رسمی این دفتر شده اند که"لری" نام دارد. اما "دیوید کامرون" نخست وزیر بریتانیا تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است.
دفتر نخست وزیری بریتانیا سال گذشته "لری" این گربه چهار ساله را برای شکار موش هایی که در این ساختمان لانه کرده اند به این دفتر آورد و عملا مقام رسمی "گربه شکارچی موش" را به او داد. استفاده از خدمات این گربه از آنجا آغاز شد که سال گذشته دوربین تلویزیون های خبری تصویر یک موش بزرگ را که در ساختمان اصلی دولت بریتانیا پرسه می زد فیلمبرداری کردند.
یک سخنگوی دولت شبیه توجیه هایی که در مورد سیاستمداران خاطی ارائه می شود، بر عملکرد "لری" در گذشته تاکید کرد و گفت: «نباید به خاطر رسوایی مربوط به پیدا شدن سر و کله یک موش به هنگام شام رسمی، سوابق این گربه را از یاد ببریم. جناب "لری" از ماه فوریه امسال که به استخدام در آمده ظاهرا سه موش را گرفته و به گفته سخنگوی دولت هیچ تصمیمی برای برکناری وی از منصبش اتخاذ نشده است.»
جناب "لری" یک گربه ناخواسته بوده که ماموران اداره حفاظت از حیوانات اهلی او را نجات داده و در مرکز ویژه حیوانات بی سرپرست نگهداری می کردند. ظاهرا اینطور گفته و یا تصور می شده که این گربه به خاطر دوران سرگردانی و زندگی در خیابان قاعدتا باید شم و تکنیک خوبی برای شکار داشته باشد.
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، هزینه های نگهداری "لری" نه از محل مالیات و بودجه دولتی بلکه از طریق پول شخصی کارکنان دفتر نخست وزیری تامین می شود. البته چندی پیش یک برنامه جمع آوری اعانه به افتخار این گربه ترتیب داده شد