تمساح فیلیپینی با طول بیش از 6 متر عنوان بزرگترین تمساح جهان را به خود اختصاص داد.آفتاب: تمساح فیلیپینی با طول بیش از 6 متر عنوان بزرگترین تمساح جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش برترینها، بزرگترین تمساح جهان چند پیش در جنوب فیلیپین کشف شد. طول این تمساح 6.43 متر است و وزن آن بیش از یک تن است.

آدام بریتون کارشناس استرالیایی در زمینه حیوانات تاکید کرد که این تمساح در حال حاضر در باغ طبیعی شهر "بونایان" استان "اجوسان دیل سور " به سر میبرد و بدون شک بزرگترین تمساح جهان است.

بریتون گفت: در سال 2008 یک تمساح استرالیایی به طول 5.48 لقب بزرگترین تمساح جهان را به خود اختصاص داد، اما این تمساح فیلپینی که "لولونگ" نام دارد رکورد غولترین تمساح جهان را شکست