به گزارش سرویس علم و فناوری برنا به نقل از آسوشیتدپرس، سالانه بیش از 750 اورانگوتان توسط روستاییان اندونزی کشته می شوند.

این دسته از میمونها که اکثرا در درختان جنگلهای اندونزی زندگی می کنند، با دستان بلندشان از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند. اورانگوتان به معنی مرد جنگل است.

اندونزی زادگاه بیش از 90 درصد اورانگوتانهای جهان محسوب می شود اما طی 50 سال گذشته با از بین رفتن نیمی از جنگلهای انبوه این کشور به دلیل تجارت چوب و کاغذ، این حیوانات ناخودآگاه به سوی زندگی انسانها و مزارع کشاورزی آنها نزدیک شده اند.


اما بخشی از روستاییان در مواجه با این حیوانات، برای فراری دادن این حیوانات از مزارع و یا برای استفاده از گوشتشان، آنها را شکار می کنند.

در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست اندونزی اعلام کرده است، این کشتارها سبب تهدید جدی، انقراض این حیوان شده بطوریکه نام اورانگوتان در لیست حیوانات رو به انقراض ثبت شده است.