به گزارش مقامات محيط زيست نيوزيلند، بيش از 60 وال پايلوت در «جزيره جنوبي» اين كشور به گل نشستند و جان باختند.
گردشگران وجود لاشه والها را كه حدود 6 متر طول داشتند به مسئولان محيط زيست اطلاع دادند.
به گفته مقامات محيط زيست نيوزيلند اين وال ها پس از بالا آمدن سطح آب دريا به سطح كم عمق آب آمدند اما قادر به برگشتن نبودند و در ساحل به گل نشستند.
به گزارش ايسنا به نقل از شبكه خبري 24 فرانسه، دانشمندان در مورد علت به گل نشستن اين وال ها مطمئن نيستند.