مندی کوایل، عکاس سولنتنیوز، این تصویر زیبا را از راهپیمایی ماده لاکپشت گالاپاگوس و بچه ۸۷ گرمی تازه به دنیا آمده اش در باغ وحش تارونگا وسترنپلینز استرالیا ثبت کرده است.سی سال طول میکشد تا این لاکپشت نوزاد به جثه مادر ۲۵۶کیلوگرمی اش برسد. لاکپشت های گالاپاگوس به طور متوسط بیش از صد سال عمر میکنند و از این نظر، بیشترین عمر را در میان مهره داران دارند.