پانگولین / پولک پوست / مورچه خوار پولکدار / pangolin

فرمانرو : جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده : جفت داران
راسته: پولک پوست سانان
تیره: پولک پوستان
سرده: پولک پوست ها
پانگولین یا پولک پوست یا مورچه خوار پولکدار جانوری است از راسته پولک پوست سانان (Pholidota). در این راسته تنها یک خانواده یعنی پولک پوستان (Manidae) و تنها یک سرده یعنی پولکپوست ها (Manis) وجود دارد هر هشت گونه موجود از پانگولین در این سرده قرار می گیرند.
پانگولین ها بر روی پوست خود فلس هایی از جنس کراتین دارند و تنها پستاندارانی هستند که چنین نوع از پوشش بدن را دارا هستند. پولکپوست ها در مناطق گرمسیری آفریقا و آسیا زندگی می کنند و نام پانگولین از زبان مالای گرفته شده و به معنی «جمع شونده رو به بالا» است.این جانوران شب زی هستند و از حس بویایی قوی خود برای یافتن حشرات در شب استفاده می کنند. پانگولین ها بیشتر روز را به خوابیدن می گذرانند و به هنگام خواب رو به بالا می غلتند و به صورت گلوله ای در خود جمع می شوند.فلس های پانگولین همه جای بدن او به جز شکم و سمت داخلی بازوهایش را می پوشاند. پولک پوست ها به هنگام احساس خطر خود را مانند جوجه تیغی جمع می کنند و تنها کفتار و گربه سانان بزرگ قادر به نفوذ به پوشش فلسی آن ها هستند.پولک پوست ها در خوردن مورچه ها و موریانه ها تخصص دارند و زبانی دراز و باریک دارند که با بزاقی چسبناک پوشیده شده است. پولک پوست ها دندان ندارند و غذا در معده قوی آن ها خرد و گوارده می شود. پانگولین ها گوش هم ندارند یا گوشه ایی کوچک در برخی از آنها دیده میشود. پاهای جلوی آنها کوتاه و نیرومند است که برای کندن زمین به کار می رود.گونه هایی از پانگولین ها بر روی زمین زندگی می کنند و گونه ای نیز درختزی است که این گونه دمی قوی برای گرفتن تنه و شاخه ها دارد. پولک پوست ها جانورانی تکزی هستند و معمولا تنها یک فرزند به دنیا می آورند. به هنگام خطر، پانگولین مادر، فرزندش را به بغل می گیرد و خود را به دور او گلوله می کند. پولک پوست های کودک، پس از دو سال آماده جفت گیری هستند.


منبع: ویکی پدیا