ببر بالی / bali tiger


فرمانرو : جانوران
شاخه : طنابداران
رده: پستانداران
راسته : گوشتخواران
تیره: گربه سانان
سرده : پلنگیان
گونه: ببر
زیر گونه : p . t . balica
وضعیت بقا : منقرض شدهببر بالی که در زبان اندونزیایی به آن هاریما و بالی می گویند و در زبان بالی قدیم، سامونگ خوانده می شد، یکی از زیرگونه های ببر بود که تنها در جزیرهٔ کوچک بالی اندونزی یافت می شد و یکی از سه زیرگونه ای بود که همراه با ببر جاوه ای که احتمال انقراضش می رود و ببر سوماترایی که به شدت در خطر انقراض قرار دارد در اندونزی می زیست.

این جانور یکی از کوچک ترین زیرگونه های ببر بود که نسلش در 27 سپتامبر 1937 با شکار آخرین ببر بالی ماده در سومبار کیما واقع در بالی غربی منقرض شد. احتمالاً جمعیت اولیهٔ ببر بالی نیز با توجه به کوچکی وسعت جزیره و کم بودن پوشش جنگلی آن زیاد نبوده و شکار بیرویهٔ این جانور بویژه در دوران استعمار هلند، آخرین ضربهٔ مهلک را بر جمعیت کم تعداد آن ها وارد آورد. امروزه احتمال بقای ببر بالی بعید به نظر می رسد.


منبع: ویکی پدیا