اکاپی / okapi


فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جفت سمان
تیره: زرافه سانان
سرده: okapia
وضعیت بقا: در نزدیکی تهدیداکاپی یا زرافه گردنکوتاه (okapi) نوعی زرافه است که گردن بسیار کوتاهی دارد. این حیوان بسیار محتاط بوده و کمتر می توان آن را دید. این پستاندار بومی جنگل های بارانی ایتوری واقع در شمال جمهوری دموکراتیک کنگو آفریقای مرکزی می باشد. او با زبان کبود و خمیده اش که ۵۰ سانتی متر طول دارد برگ ها را جمع می کند. با اینکه پوشش راه راهش یادآور گورخر است اما او نزدیکترین خویشاوند زرافه می باشد. در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۰ هزار از این حیوان در حیات وحش وجود دارد. از نظر ظاهری، پشت اکاپی قرمز تیر است، پشت ساق پاهایشان به وضوح دارای راه راه افقی است که از دور مانند گورخر به نظر می آید. این نوع راه راه بودن هم به اکاپی های کوچک کمک می کند تا در باران های شدید جنگلی مادرشان را دنبال کنند و هم به عنوان نوعی استتار در دنیای وحش استفاده می شود.

بدن اکاپی به زرافه شبیه و البته گردنش کوتاه تر است. هر دو دارای زبانی بسیار دراز در حدود ۳۰ سانتیمتر هستند که بسیار قابل انعطاف و آبی رنگ است و با آن به راحتی می توانند برگ و غنچه را از درختان جدا کنند. زبانش به حدی دراز است که می توان پلک و داخل و بیرون گوشش را تمیز کند و در واقع تنها حیوانی است که قادر است گوش خود را بلیسد. نوع نر اکاپی شاخ های کوچکی دارد که با پوست پوشیده شده است.
گوش های بزرگی دارند که آن ها را در تشخیص شکارچیشان یعنی پلنگ یاری می دهد. اکاپی حیوان منزوی است و تنها برای تولیدمثل در کنار همنوع خود قرار می گیرد. نوع نر اکاپی کمی از ماده اش بزرگتر است و ترجیح می دهد به تنهایی در محوطه های بزرگ زندگی کند که به جمعیت ان ها صدمه زده است زیرا امروزه قلمرو آنان تکه تکه شده و آن ها که به زندگی اجتماعی عادت ندارند مجبور شده اند گاهی در کنار هم قرار بگیرند.
آنها برای مشخص کردن قلمرو خود راه های متفاوتی دارند از قبیل بوی ماده ای که از ردپایشان بجا می ماند و قیرمانند است و همچنین از بوی ادرارشان. نرها از قلمرو خود محافظت می کنند اما گاهی به ماده ها اجازه می دهند برای یافتن علوفه از قلمروشان عبور کنند.
اکاپی گیاهخوار است اما خیلی از انواع گیاهانی که می خورد برای انسان سمی محسوب می شود. آن ها همچنین زغال چوب درختان را که از سوختن چوب درخت توسط صاعقه بوجود امده می خورند و برای تامین منابع معدنی خود نوع خاک رس گوگرد دار، نمکین و قرمز را که در نزدیکی رودخانه یافت می شود، می خورند.
اروپایی ها مدتها اکاپی را به نام تک شاخ آفریقایی می خواندند. گفتنی است اکاپی ها که بر اساس شواهدیافت شده توسط مصریان باستان نیز شناخته میشده اند، امروزه به دلیل تخریب محل سکونت در خطر انقراض هستند.

اکاپی که تا قبل از قرن بیستم برای غربی ها ناشناخته بود، ۲۵۰۰ سال پیش بر سر در کاخ آپادانا در تخت جمشید نقش بسته شده بود و نشانگر هدیه ای بود که اقوام اتیوپی به پادشاهی هخامنشی ایران هدیه کرده بودند.


منبع: ویکی پدیا