ستاد محیط زیست تأکید میکند: هیچ ایراد و انتقادی به مسئولان ارشد سازمان محیط زیست وارد نیست بلکه این مشاوران هستند که درباره مسائل، اشتباه مشورت میدهند و در واقع مسئولان را به چنین تصمیم گیری هایی ترغیب میکنند. اینکه چند قلاده ببر سیبریایی را در قفس نگهداری کنند خواه این قفس در طبیعت باشد یا در باغ وحش، هیچ فرقی نمیکند؛ هر دو حکم واحد دارد. آنچه مسلم است اینکه معرفی در پهنه های طبیعی با معرفی در محدوده فنس کشی شده بسیار متفاوت است.تالاب بین المللی میانکاله که در ۱2کیلومتری ضلع شمالی شهرستان بهشهر واقع شده در سال1354 به دلیل شرایط و ویژگیهای منحصر به فرد اکولوژیکی به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت و در سال1355 به عنوان ذخیرگاه زیستکره انتخاب شد. این تالاب مأمن بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر محسوب میشود. ارزشهای زیست محیطی این زیست بوم سبب شده یونسکو برای این منطقه شناسنامه ای تهیه کند که طی آن ویژگی های میانکاله به تفصیل درج شده است. یونسکو با معرفی این منطقه به عنوان محلی مناسب برای انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی بر حفاظت آن تأکید کرده است