شکایت یک دزد از پلیس در انگلستان! یک دزد انگلیسی که مورد حمله سگ پلیس قرار گرفته بود علیه آن شکایت کرد.


به گزارش سرویس حوادث جام نیوز به نقل از خبر(30 اکتبر) الاخبار السوریه؛ یک دزد انگلیسی از پلیس این کشور
شکایت کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دزد داستان ما وارد خانه ای می شود تا شاید... اما از بد حادثه پلیس سر می رسد و سگ او که برای چنین مواردی تربیت شده با دیدن دزد بیچاره به سوی او حمله کرده و او را مضروب می کند، دزد بخت برگشته هم که حالا گرفتار شده آن را بهانه ای قرار داده و علیه پلیس شکایت نامه ای تنظیم کرده است.
در پی این تراژدی غم انگیز دست راست دزد نگون بخت از کار افتاد و او قادر به حرکت دادن آن نیست