پیدا شدن یک حلقه مار از گونه شتر مار شیرازی در یک کارگاه، موجب هراس و نگرانی کارگران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام دیده شدن یک حلقه مار در این کارگاه به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 14 ساعت 15:40 دقیقه روز گذشته راهی محل این کارگاه در دولت آباد، خیابان بروجردی شدند.
آتش نشانان این مار را که موجب وحشت کارگران کارگاه شده بود با استفاده از گاز دی اکسید کربن (co2) بی حس و بی حرکت کردند و درون ظرف ویژه نگهداری این گونه حیوانات گذاشتند و به نگرانی کارگران کارگاه پایان دادند.
آتش نشانان این جانور خزنده را برای بررسی و شناسایی گونه آن در اختیار کارشناسان منطقه قرار دادند که گونه این مار شتر مار شیرازی اعلام شد.